เว็บไซต์ในประเทศ
   
+ Google
+ สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
+ Thaiswim.com
+ Thaipowerbike.com
 + Thaimtb.com
 + ganesh2011.com 
   
   
เว็บไซต์ต่างประเทศ
   
+ SwimNews.com
+ SwimmingWORLD
+ Swim2000
+ USA Swimming 
+ SwimNet
+ Swimming/Natation Canada 
+ SwimScotland  
+ SWIM Australia 
+ FINA  
+ Australian Swimming  
+ Swimming News 
+ Pacific Swimming  
+ Colorado Swimming 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โปรแกรมการแข่งขันปี 2562
ระเบียบการ   http://www.swimfanclub.com/2012/upfile/2019-2562/62-03-31/63-03-31-detail-bangkokswimming.pdf
ใบสมัคร-pdf   http://www.swimfanclub.com/2012/upfile/2019-2562/62-03-31/62-03-31-app-bangkokswimming.pdf
.ใบสมัคร-word   http://www.swimfanclub.com/2012/upfile/2019-2562/62-03-31/62-03-31-app-bangkokswimming.doc
แผนที่   http://www.swimfanclub.com/2012/upfile/2019-2562/62-03-31/map-bang-jak.doc
แบบเหรียญรางวัล   http://www.swimfanclub.com/2012/upfile/2019-2562/62-03-31/coin-62-03-31-crop.jpg
     

แบบเหรียญรางวัล

แบบของแจกนักกีฬาที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

    

 รายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน

**เหลือโควต้าสมัครอีก 232 คน แต่ไม่ได้แก้วน้ำนะคะ**

   รายชื่อทุกทีม   วัน-เวลาที่ชำระเงิน   จำนวน 
        1  Chat  swimming   27 กพ.62 เวลา 20.47               3
        2  Discovery Swimming*ไม่ได้แก้ว                 8
        3  Earth Swimming-ไม่ได้แก้ว   3 มีค.62 เวลา 22.18               5
        4  Family Park ชลบุรี   7 กพ.62 เวลา 10.39               2
        5  Kimmi Swim   28 กพ.62 เวลา 21.34               1
        6  KK Swimming*ไม่ได้แก้ว              21
        7  Kru Tom Swim   28 กพ.62 เวลา 11.35            15
        8  SKN SWIM   8 กพ.62 เวลา 17.52               2
        9  T Swim   28 กพ.62 เวลา 7.53               4
      10  กกท.*ไม่ได้แก้ว   5 มีค.62 เวลา 21.14               6
      11  ครูมุ่ย Ramil Swimming Club   26 กพ.62 เวลา  11.49               4
      12  ครูวีเมืองกาญจน์   28 กพ.62 เวลา 19.33               6
      13  จุดประกายทีม   20 กพ.62 เวลา 8.51            10
      14  ช่างอากาศอำรุง   28 กพ.62 เวลา 10.30               4
      15  เซนคาเบรียล-ศุภณัฐ   28 กพ.62 เวลา 15.16               1
      16  เทพกาญจนา   20 กพ.62 เวลา 13.02            11
      17  นานาชาติสิงคโปร์   27 กพ.62 เวลา 18.13               1
      18  บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว   28 กพ.62 เวลา 11.14            13
      19  บูรณะศึกษา   28 กพ.62 เวลา 19.40            23
      20  เบญจรงค์-1   27 กพ.62 เวลา  21.05            23
      21  เบญจรงค์-2*ไม่ได้แก้ว                 1
      22  ภูชิตสวิม*ไม่ได้แก้ว   4 มีค.62 เวลา 22.18               1
      23  ม.ราชภัฏสวนสุนันทา   26 กพ.62 เวลา  22.09            41
      24  แม่พระฟาติมา   28 กพ.62 เวลา 11.05               8
      25  รุ่งเรืองวิทยา   28 กพ.62 เวลา 19.53            21
      26  โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี   15 กพ.62 เวลา 16.01            14
      27  วัฒนาวิทยาลัย-1   26 กพ.62 เวลา  22.32               5
      28  วัฒนาวิทยาลัย-2*ไม่ได้แก้ว*   2 มีค.62 เวลา 19.53               5
      29  ว่ายน้ำจังหวัดนครพนม   28 กพ.62 เวลา 16.30            13
      30  วิสุทธารมณ์   18 กพ.62 เวลา 14.53+21.18               8
      31  ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน*ไม่ได้แก้ว              11
      32  สองภาษาระยอง   28 กพ.62 เวลา 11.17+11.23            10
      33  สองภาษาลาดพร้าว   28 กพ.62 เวลา 14.22            21
      34  สาธิตบางนา   28 กพ.62 เวลา 16.14               1
      35  สาธิตม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ   28 กพ.62 เวลา 13.53            35
      36  สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ   28 กพ.62 เวลา 13.16               1
      37  อรรถมิตร   27 กพ.62 เวลา 22.53               5
      38  อโศกวิทย์   28 มค.62 เวลา 18.31               3
      39  อัสสัมชัญแผนกประถม   25 มค.62 เวลา 22.07               1
       
       
       
       
   ทีมที่จองเต็นท์แบบชำระเงินเอง     
        1  โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี   15 กพ.62 เวลา 16.01   1 หลัง 
        2  เทพกาญจนา   20 กพ.62 เวลา 13.02   ครึ่งหลัง 
        3 สวนสุนันทา  26 กพ.62 เวลา  22.09   1 หลัง 
        4  สองภาษาระยอง   28 กพ.62 เวลา 11.17  1 หลัง 
        5  รุ่งเรืองวิทยา  28 กพ.62 เวลา 19.53  1 หลัง
        6 วัฒนาวิทยาลัย 2 มีค.62 เวลา 19.53  1 หลัง
       

 

Copyrights © 2009 www.swimfanclub.com All Rights Reserved.

counter