เว็บไซต์ในประเทศ
   
+ Google
+ สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
+ Thaiswim.com
+ Thaipowerbike.com
 + Thaimtb.com
 + ganesh2011.com 
   
   
เว็บไซต์ต่างประเทศ
   
+ SwimNews.com
+ SwimmingWORLD
+ Swim2000
+ USA Swimming 
+ SwimNet
+ Swimming/Natation Canada 
+ SwimScotland  
+ SWIM Australia 
+ FINA  
+ Australian Swimming  
+ Swimming News 
+ Pacific Swimming  
+ Colorado Swimming 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์และประมวลภาพการแข่งขัน

โครงการจัดสร้างอาคารเรียนและห้องสุขา รวมสื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านราชา ต.สบโขง  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กำหนดส่งมอบอาคารเรียนวันที่ 5-10 ธค.58

ผู้ปกครองท่านใดสนใจบริจาคเงิน ยารักษาโรค อปก.สื่อการเรียนการสอน สามารถติดต่อได้ที่ครูน้องค่ะ

รายนามผู้บริจาคที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำและผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป

รายนามผู้บริจาค   http://www.swimfanclub.com/2012/upfile/scholl-donation/58-donation-scholl-online.xls
     

 

สายครูน้อง รายได้จากการเช่าพระพิฆเนศ จากการแข่งขันกีฬา โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แผ่นที่ 1
  ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน  
สมุทรปราการ 1 ครูเลิฟ  ทีมดรุณรัตน์             1,000  
กรุงเทพ 2 ครูป้อง  ทีมSEA HORSE             1,000  
เชียงใหม่ 3 คุณสมเกียรติ ทีมนานาชาติเชียงใหม่             1,000  
สายครูน้อง รายได้จากการวางเงินประท้วงการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ นำมอบเพื่อสร้างอาคารเรียนและสื่อการเรียนการสอน
  ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล  จำนวนเงิน   
กรุงเทพ 1 ดญ.ชิติพัทธ์  สะเดา-ทีมบ้านสมเด็จ             1,000  
กรุงเทพ 2 ดญ.จุฑามาส มหาชัยยนต์วงศ์-ทีม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ             1,000  
กรุงเทพ 3 ดช.มารุจ  แก่นนาค             1,000  
สายครูน้อง รายชื่อผู้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านราชา 5-10 ธค.58    
  ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน หมายเหตุ
เชียงใหม่ 1 สมเกียรติ ทีมนานาชาติเชียงใหม่             2,000 SCB
กรุงเทพ 2 อารีย์ เจียไพแก้ว          10,000  
สมุทรปราการ 3 วรรณดี เภตราไชยอนันต์          10,000  
สมุทรปราการ 4 สุนัน ลาภไพโรจน์ ร้านโอนันก็อปปี้             1,000  
สมุทรปราการ 5 สุพร  วิริยะบูรณ์                300  
สมุทรปราการ 6 สุดา ปัดตะแวว                200  
สมุทรปราการ 7 วรรณา เป้พินิจ                200  
สมุทรปราการ 8 สำเริง สุขคล้าย                100  
สมุทรปราการ 9 สมชาย-จำนง โสภณปาล                200  
สมุทรปราการ 10 คุณจินตนา ศรีคง             1,000  
สมุทรปราการ 11 ครอบครัวน้อยแมว             1,000  
สมุทรปราการ 12 นิธิมา  ฉัตรภัทรพล                 500  
สมุทรปราการ 13 นภัสร หมื่นศรี                200  
สมุทรปราการ 14 พัชรี ชุมภูนนท์                500  
สมุทรปราการ 15 สุเทพ ตั้งศักดิ์ยืน                500  
สมุทรปราการ 16 สุจิตรา สุกิตนิยากรณ์                100  
สมุทรปราการ 17 อรอนงค์ ลี้ไพโรจน์กุล                100  
สมุทรปราการ 18 อรุณ อ้นน้อย                100  
สมุทรปราการ 19 ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน             3,291  
กาญจนบุรี 20 รัชดาพรรณ สาระศาลิน             1,000 SCB
สมุทรปราการ 21 มนัชนก ศรีอิสาณ             1,000 SCB
กรุงเทพ 22 จงกลนี  ไทยเกื้อ             1,000 SCB
สายครูน้อง ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน แผ่นที่ 2
ระยอง 23 ธภัคมน ชวนขยัน                500 SCB
กาญจนบุรี 24 วรรณี  เรืองโสภณ             1,000 SCB
กาญจนบุรี 25 ณัฏฐ์ชุดา อัจฉริยธรรม                500  
กรุงเทพ 26 อภิฤดี  วิเชียรศิลป์             5,000 SCB
กรุงเทพ 27 ภาวินี โรจน์วาธรรม               2,000 SCB
กรุงเทพ 28 สุรชัย สงวนวงษ์ทอง                109 SCB
กรุงเทพ 29 สรัลพิมพ์ เหลืองนวล                100 SCB
กรุงเทพ 30 ครอบครัวสมประดีกุลและคณะ                100 SCB
กรุงเทพ 31 ปนัท 500 บาทและคุณ บี  500 บาท ( ไม่บอกนามสกุล )             1,000 SCB
กรุงเทพ 32 สุพินดา และคุณ จันทนี  ( ไม่บอกนามสกุล )                200 SCB
สระบุรี 33 ชมรมว่ายน้ำ พี สวิมมิ่ง สระบุรี             3,600 SCB
กรุงเทพ 34 สมฤทัย บุญยืน             1,000 SCB
กรุงเทพ 35 ศุภชัย จารุไชย-คุณวันงาม มีบุญสล้าง                500 SCB
กรุงเทพ 36 ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ และ พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง                500  
กรุงเทพ 37 นิลุบล กรองทอง                 500 SCB
สมุทรปราการ 38 วรรณา เตชะวงศ์ชัย ( โอนผ่านธนาคารกรุงไทย )             2,000  
    รวมเป็นเงิน      58,900  

 

 

   
จัดทำหอพระพุทธรูป   รูปแบบอาคารเรียนมาตรฐาน  
   
มุมมองอาคารเรียนขนาด 7 x 19 ม.   สิ่งของที่บริจาคทั้งเก่าและใหม่ นำมาคัดแยกเป็นหมวดหมู่  
       
       
       
       
       
       
Copyrights © 2009 www.swimfanclub.com All Rights Reserved.

counter