เว็บไซต์ในประเทศ
   
+ Google
+ สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
+ Thaiswim.com
+ Thaipowerbike.com
 + Thaimtb.com
 + ganesh2011.com 
   
   
เว็บไซต์ต่างประเทศ
   
+ SwimNews.com
+ SwimmingWORLD
+ Swim2000
+ USA Swimming 
+ SwimNet
+ Swimming/Natation Canada 
+ SwimScotland  
+ SWIM Australia 
+ FINA  
+ Australian Swimming  
+ Swimming News 
+ Pacific Swimming  
+ Colorado Swimming 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แมตซ์ที่แข่งขันไปแล้วปี 2560
ระเบียบการ   http://www.swimfanclub.com/2012/upfile/2017-2560/60-08-06/60-08-06-detail-yawatut-mom.doc
ใบสมัคร   http://www.swimfanclub.com/2012/upfile/2017-2560/60-08-06/60-08-06-app-yawatut-mom-open-extra.doc
แผนที่   http://www.swimfanclub.com/2012/upfile/2017-2560/60-08-06/map-yawatuut.jpg
    ตอหม้อกลางถนนเกษตร-นวมินทร์ หมายเลข 224-225-226 
ตารางการแข่งขัน    
ตรวจรายชื่อนักกีฬา-ครั้งที่ 4   http://www.swimfanclub.com/2012/upfile/2017-2560/60-08-06/check64.xls
    หากพบข้อผิดพลาดกรุณาส่งแก้ไขทางแฟกซ์เท่านั้น 02-175-7806 ไม่รับเอกสารทางไลน์ เด่วลืมค่ะ
แบบถ้วยรางวัล     แบบถ้วยรางวัลมังกรแดง

 รายชื่อทีมที่ส่งแข่งขัน

  รายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน วัน-เวลาที่ชำระเงิน
1 Chu Swimclub 7กค+18+19+19+20 กค.
2 Family swim 18 กค.60 เวลา 15.54
3 Full garce 4 กค.60 +20 กค+28กค
4 GES 27 กค.60 เวลา 17.55
5 Independent 24 กค.60 เวลา 21.17
6 Mote team+1040 14กค.60+17 กค.60
7 S-11 14 กค.60 เวลา 14.09
8 Sea Horse 21 กค.60 เวลา 12.16
9 Swimming 24 hour 18 กค.60 เวลา 16.39
10 T-FORD 29 กค.60 เวลา 13.48
11 กกท 24 กค.60 เวลา 20.41
12 กรพิทักษ์ศึกษา 6 กค.60 เวลา 9.16
13 กานดา 25 กค.60 เวลา 14.31
14 จารุวัฒนา-1 12กค.60 เวลา 10.46
15 จารุวัฒนา-2 20 กค.60 +21 กค.60
16 ชัยพฤกษ์ทวีวัฒนา 20 กค.60 +25 กค.60
17 ซางตาครู้ส 25 กค.60 เวลา 12.03
18 เซนต์คาเบรียล+80 20 กค.60 เวลา 16.55
19 ทรงวิทย์ศึกษา 15กค.60 เวลา 11.54
20 เทพกาญจนา 26 กค.60 เวลา 9.46
21 บ้านฟ้าปิยรมย์ 20 กค.60 +25 กค.60
22 เบญจรงค์+120 20กค.60 เวลา 16.36
23 เปรมฤทัย สาขาลำลูกกา 19 กค.60 เวลา 11.49
24 เปรมฤทัย สาขาวังน้อย 16 กค.60 เวลา 20.58
25 เปี่ยมสุวรรณวิทยา  1 สค.60 เวลา  9.14
26 พัชรเพรททีม 18 กค.60 เวลา 10.06
27 เพลินพัฒนา 12 กค.60 เวลา 17.47
28 เฟื่องสุข 27 กค.60 เวลา 10.37
29 ม.สวนดุสิต+400+1500 20 กค.60 เวลา 13.35
30 ยอแซฟกรุงเทพ+360+200+250 20 กค.60 เวลา 16.27
31 ยินดีวิทย์ 11 กค.60 เวลา 11.53
32 ยุวทูตศึกษา*คืน 120 22 กค.60 เวลา 12.24
33 เยาวชนราชนาวีกองการบินทหารเรือ 17กค.60 เวลา 9.53
34 ราชนาวี กรมอู่ทหารเรือ 27 กค.60 เวลา 18.58
35 ราชินี 27 กค.60 เวลา 17.55
36 เลิศหล้ากาญจนาภิเษก 22 กค.60 เวลา 11.06
37 ศึกษาสรรค์ 19 กค.60 เวลา 18.30
38 ศุภลักษณ์-ด่านช้าง 17กค.60 เวลา 12.27
39 ศูนย์กีฬาสวนหลวง ร.9 31 กค.60 เวลา 11.03
40 สตรีวิทยา2 25 กค.60 เวลา 13.25
41 สระแก้ว สวิมมิ่ง 20 กค.60 เวลา 13.26
42 สองภาษาลาดพร้าว 27 กค.60 เวลา 8.17
43 สังกะสีทีม 17กค.60 เวลา 11.37
44 สาธิต-สวนสุนันทา 20 กค.60 เวลา 16.50
45 สายนทีแหลมฉบัง+400 18 กค.60 เวลา 17.44
46 โสมาภาพัฒนา 20 กค.60 เวลา 19.02
47   ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน  1 สค.60 เวลา 12.42
48 ช่างฝีมือทหาร  

 รายชื่อทีมเข้าร่วมกิจกรรมว่ายผลัดแม่ลูก

41-60 ปี อายุแม่ ทีม รายชื่อคุณแม่ รายชื่อลูก อายุลูก
1 43 Mote Team สมบูรณ์  เจนดง ดช.ศศิมณฑล   วรรณงามส่งผล 14
2 41 สระแก้ว สวิมมิ่ง เมธินี   วัฒนโรจนาพร ดญ.ปรรญ์นภัส  วัฒนโรจนาพร 12
3 41 สระแก้ว สวิมมิ่ง เมธินี   วัฒนโรจนาพร ดญ.ปานไพลิน  วัฒนโรจนาพร 8
4 53 เบญจรงค์ รัตติยา  วัสวาณิชย์ ดญ.นันทธิดา     วัสวาณิชย์ 12
5 46 Family swim กิ่งกมล กาญจนานุรักษ์ ดช.บัญชา  กาญจนานุรักษ์ 11
6 43 GES วันทนีย์  สุรพิบูล ดญ.ญาณิสา  สุรพิบูล 8
30-40 ปี อายุแม่ ทีม รายชื่อคุณแม่ รายชื่อลูก อายุลูก
1 37 เยาวชนราชนาวีกองการบิน พุทธรัตน์  แพทยกิจ ดญ.ณภัทร       แพทยกิจ 9
2 36 สระแก้วทีม รสสุคนธ์  วิมลศุภกฤต ดช.สหชัย  คงศีลสถาพร 11
3 40 เลิศหล้า สุรีย์พร  ชาญไพบูลย์รัตน์ ดญ.พัทธนันท์  ชาญไพบูลย์รัตน์ 6
4 40 เลิศหล้า วสุธีร์ กิติปรียาพร ดช.บวรสิชณ์ กิติปรียาพร 7
5 40 เลิศหล้า ศรีสกุล  ตั้งสัจจะพจน์ ดช.บวรสิทธิ์  ตั้งสัจจะพจน์ 8
6 30 เทพกาญจนา พรระพี  จันทร์รัตน์ ดช.เป็นเลิศ  ศักดิ์ประเสริฐ 7
7 37 ศุภลักษณ์-ด่านช้าง อารีย์ ว่องไววิริยะกิจ ดญ.จุฑามาศ อุษาทะพานนท์ 8
8 37 ศุภลักษณ์-ด่านช้าง อารีย์ ว่องไววิริยะกิจ ดญ.นฤมล อุษาทะพานนท์ 10
9 38 ราชินี วันทิพย์  เธียรสุนทร ดญ.กรกนก   เธียรสุนธร 7
10 38 ราชินี วันทิพย์  เธียรสุนทร ดญ.กรชนก  เธียรสุนธร 7
11 33 สายนที สุชาดา  เมฆอารี ดญ.อชิรญา   จันทราช 7

 

Copyrights © 2009 www.swimfanclub.com All Rights Reserved.

counter