Program

โปรแกรมการแข่งขันประจำปี 2562

รวมโปรแกรมการแข่งขันประจำปี Swim Fan Club เดือน มกราคม - ธันวาคม 2562

10-11 สิงหาคม 2562 King 's College Swimming Cup ครั้งที่ 1

โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม