Program

15 มีนาคม 2563 Bangkok Swimming Contest-สระบางจาก

เปิดรับสมัครแล้วค่ะ

2 กุมภาพันธ์ 2563 Swimming Challenge รร.ยุวทูตศึกษา

โค้ชที่ส่งนักกีฬา 10 คนขึ้นไป 10 ทีมแรกจะได้รับเสื้อ 1 ตัว