สอนลูกให้ว่ายน้ำ มีประโยชน์ยังไง?

จำนวนผู้เข้าชม  :   475

สอนลูกให้ว่ายน้ำ มีประโยชน์ยังไง?

 

การสอนลูกให้ว่ายน้ำตั้งแต่ยังเล็ก ถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อที่เค้าจะได้ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้เมื่อตกน้ำ หรืออยู่ในสภาวะต้องเอาตัวรอดทางทะเล ซึ่งพ่อแม่ ต้องระวังเรื่องการเลือกสระว่ายน้ำให้เหมาะสม เพราะทารกและเด็กเล็กนั้นยังมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอ บอบบางอยู่ สระว่ายน้ำที่เหมาะสมกับทารกและเด็กเล็กควรเป็น

“สระน้ำเกลือ” เพราะจะไม่ทำอันตรายต่อเยื่อบุตา ฟันอ่อน และผิวหนังของเด็ก

“สระน้ำอุ่น” ที่มีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 30-33 องศา ซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่จะอยู่ในน้ำในระยะเวลาประมาณ 30-45 นาที (ไม่ควรอยู่ในน้ำนานเกินไป เพราะอาจทำให้เด็กปรับการทรงตัวไม่ทัน เมื่อขึ้นบนบก)

“สระน้ำในร่ม” เพื่อป้องกันอันตรายจากแสงแดด มลภาวะ และสภาพอากาศ

 

เด็กควรเรียนว่ายน้ำตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ?

มีผลงานวิจัยทางวิชาการจากสถาบันเพื่อการวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัย Griffith ประเทศออสเตรเลีย (ปี 2016) ระบุว่า “แท้จริงแล้วมนุษย์นั้นสามารถเริ่มเรียนว่ายน้ำได้ตั้งแต่อายุ 4 เดือน (หรือเมื่อคอแข็ง) โดยทารกและเด็กเล็กที่มีโอกาสเรียนว่ายน้ำตั้งแต่เล็กจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าทารกและเด็กเล็กในวัยเดียวกันที่ไม่ได้เรียนว่ายน้ำ” อย่างไรก็ตาม ช่วงอายุที่เหมาะสมเท่าที่เคยมีการทดลองฝึกว่ายน้ำ จะอยู่ในช่วง 8 เดือนขึ้นไป แต่ในช่วงอายุยังน้อยก็จะเรียนได้แค่การทรงตัว

 

ประโยชน์จากการให้ลูกเรียนว่ายน้ำ

 

1. ช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
การเรียนว่ายน้ำ จะเป็นพัฒนาการด้านความรู้สึกและอารมณ์ ประสาทสัมผัสแรกที่ทารกและเด็กเล็กรับรู้นั้นจะเกิดขึ้นผ่านทางผิวสัมผัส ช่วยให้เกิดการกระตุ้นการรับรู้และการสัมผัสตลอดเวลา ส่งผลให้มีอารมณ์ดี สดใสร่าเริง ไม่งอแง และมีสมาธิพร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆ

 

2. ช่วยพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญา
ช่วยการสร้างกิ่งสมองสำหรับการเรียนรู้และการจดจำ ด้านสติปัญญาในการรับฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง ตลอดจนระบบความสัมพันธ์ของสมองและอวัยวะทุกส่วนให้ทำงานประสานกัน ทารกและเด็กเล็กที่อยู่ในน้ำจะมีการเคลื่อนที่ร่างกาย สมองจะตื่นตัวตลอดเวลา จึงทำให้สมองพัฒนาเร็วกว่าทารกและเด็กเล็กในวัยเดียวกันที่ไม่ได้เรียนว่ายน้ำถึง 2 เดือนในปีแรก

 

3. ช่วยพัฒนาการด้านร่างกายและกล้ามเนื้อทุกส่วน
การฝึกว่ายน้ำจะทำให้เด็กได้ออกกำลังกาย และใช้พลังมากกว่าบนบกถึง 4 เท่า เป็นการบริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กให้แข็งแรง ดังนั้นทารกและเด็กเล็กที่เรียนว่ายน้ำจะสามารถนั่ง คลาน ตั้งไข่ ยืน เดิน ได้เร็วและมั่งคงกว่าทารกและเด็กเล็กในวัยเดียวกันที่ไม่ได้เรียนว่ายน้ำ

 

4. ช่วยให้เจริญอาหาร หลับพักผ่อนสนิท
ด้วยการว่ายน้ำ ต้องใช้พลังงานมากในการทรงตัว จึงทำให้ทารกและเด็กเล็กจะรู้สึกต้องการอาหารมากขึ้น และตอนนอนจะช่วยให้หลับง่าย หลับสนิท ไม่ตื่นมางอแง เป็นการกระตุ้นฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone) ให้เด็กมีความแข็งแรง สมบูรณ์สมวัย

 

5. ช่วยให้ไม่กลัวน้ำ มีพื้นฐานการว่ายที่ดี และเสริมสร้างจินตนาการ
การฝึกให้ลูกของคุณ คุ้นชินกับการอยู่ในน้ำบ่อยๆ จะช่วยให้เด็กรู้สึกสนุก ผ่อนคลาย เกิดการจดจำทักษะการว่ายน้ำที่สำคัญทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ 1. ทักษะการกลั้นหายใจในน้ำ 2. ทักษะการลอยตัวในน้ำ 3. ทักษะการเคลื่อนที่ในน้ำอย่างถูกต้อง และ 4. ทักษะการเอาตัวรอดในน้ำ ทักษะเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้เค้าสามารถเอาตัวรอด และช่วยเหลือผู้อื่นได้ เป็นทักษะที่ติดตัวไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการ เช่น คิดว่าตัวเองเป็นปลา เป็นซูเปอร์ฮีโร่ อยู่ในอีกโลกหนึ่ง

 

6. ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว
การเรียนว่ายน้ำตั้งแต่ยังเล็กนั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นส่วนสำคัญในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถอยู่ในน้ำได้เพียงลำพัง คุณพ่อคุณแม่จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล คอยพยุง ประคอง ให้กำลังใจ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กไม่กลัวน้ำ และการสัมผัสจะช่วยลดความกลัวของทารกและเด็กเล็กลงได้ ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แนบแน่นขึ้น