สรุปคะแนนรวมทีม ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม  :   38

คลิกชื่อรายการเพื่อดู แสดงคะแนนรวมทีม ปี 2560

 

วันที่  รายการ 
29 มกราคม 2560 Chomfar extra mind
5 มีนาคม 2560 ยุวทูต
2 เมษายน 2560 สระบางจาก
23 เมษายน 2560 ว่ายน้ำสมุทรสาคร
4 มิถุนายน 2560 Chomfar extra mind
23 กรกฎาคม 2560 Born to be the star
6 สิงหาคม 2560 Mom and Me
3 กันยายน 260 Speed faster-สระบางจาก
15 ตุลาคม 2560 บางกะปิ สวิมมิ่ง
25 พฤศจิกายน 2560 ramil-พะเยา
9 ธันวาคม 2560 ไทยนิยม
17 ธันวาคม 2560 i love dad