สรุปคะแนนรวมทีม ปี 2561

จำนวนผู้เข้าชม  :   400

คลิกชื่อรายการเพื่อดู สรุปคะแนนรวมทีม ปี 2561

 

วันที่  รายการ 
28 มกราคม 2561 ว่ายน้ำต้านยาเสพติด
11 มีนาคม 2561 Speed Faster-สระ50
7 เมษายน 2561 สวนน้ำเวสท์วันเดอร์
27 พฤษภาคม 2561 สระบางจาก
16 มิถุนายน 2561 สพล.กระบี่
23 มิถุนายน 2561 สพล-เชียงใหม่
5 กรกฎาคม 2561 เทศบาลหันคา
22 กรกฎาคม 2561 สระช่างฝีมือทหาร
19 สิงหาคม 2561 Mom and Me
9 กันยายน 2561 ว่ายน้ำต้านยาเสพติด-2
14 ตุลาคม 2561 สวนน้ำเวสท์วันเดอร์
18 พฤษจิกายน 561 ปิยมงคลมหาราชรำลึก
 8 ธันวาคม 2561 ไทยนิยมสงเคราะห์
16 ธันวาคม 2561 i love dad