สรุปคะแนนรวมทีม ปี 2562

จำนวนผู้เข้าชม  :   1587

คลิกชื่อรายการเพื่อดู สรุปคะแนนรวมทีม ปี 2562

วันที่  รายการ 
27 มกราคม 2562 Swimming Challenge รร.ยุวทูตศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2562 Swimfanclub Championship สระบางจาก 
31 มีนาคม 2562 Bangkok Swimming Contest สระบางจาก
28 เมษายน 2562  Premio Town SWimming บ้านบึง จ.ชลบุรี
16 มิถุนายน 2562 ยุวทูตศึกษา สวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ
 7 กรกฎาคม 2562 ฺBorn to be the star
 27 กรกฎาคม 2562 เทศบาลหันคา สวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ
 4 สิงหาคม 2562 Mom and Me Family Game 
10-11 สิงหาคม 2562  King College Swimming Cup ครั้งที่ 1 
17-18 สิงหาคม 2562  กีฬานักเรียนนักศึกษา จ.ชลบุรี
8 กันยายน 2562 Swimfanclub Contest
 27 ตค.62  King of Dragon
17 พย.62 Bangkok Swimming Contest 2/2019