แสดงลำดับที่นักกีฬา ปี 2562

จำนวนผู้เข้าชม  :   2854

คลิกชื่อรายการเพื่อดู แสดงสถิตินักกีฬา ปี 2562

วันที่  รายการ 
27 มกราคม 2562 Swimming Challenge รร.ยุวทูตศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2562 Swimfanclub Championship สระบางจาก
31 มีนาคม 2562  Bangkok Swimming Contest สระบางจาก
28 เมษายน 2562  Premio Town Swimming บ้านบึง จ.ชลบุรี
16 มิถุายน 2562  ยุวทูตศึกษา สวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ
7 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากหลังการแข่งขัน ดาต้าเบสในระบบมีปัญหา ทำให้ไม่สามารถส่งไฟล์ข้อมูลสถิตินักกีฬาขึ้นเวปไซต์ได้  แต่ข้อมูลในใบประกาศนียบัตร จะเป็นข้อมูลตามจริง เพราะได้ save ใส่แฟลชไดฟ์แล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ
   
   
**รายการด้านล่างนี้ไม่มีผลการแข่งขันค่ะ **เทสต์ระบบ**
ฟรีสไตล์-50ม.ชาย-ทั่วไป  ฟรีสไตล์-50ม.หญิง-ทั่วไป 
ฟรีสไตล์-50ม.ชาย-14 ปี  14 ปี หญิง **ไม่มีแข่งขัน**
ฟรีสไตล์-50ม.ชาย-13 ปี  ฟรีสไตล์-50ม.หญิง-13 ปี
ฟรีสไตล์-50ม.ชาย-12 ปี  ฟรีสไตล์-50ม.หญิง-12 ปี
ฟรีสไตล์-50ม.ชาย-11 ปี  ฟรีสไตล์-50ม.หญิง-11 ปี
ฟรีสไตล์-50ม.ชาย-10 ปี  ฟรีสไตล์-50ม.หญิง-10 ปี
   
เกาะโฟมเตะขา-25ม.ชาย-9 ปี  เกาะโฟมเตะขา-25ม.หญิง-9 ปี
เกาะโฟมเตะขา-25ม.ชาย-8 ปี  เกาะโฟมเตะขา-25ม.หญิง-8 ปี
เกาะโฟมเตะขา-25ม.ชาย-7 ปี  เกาะโฟมเตะขา-25ม.หญิง-7 ปี
เกาะโฟมเตะขา-25ม.ชาย-6 ปี  เกาะโฟมเตะขา-25ม.หญิง-6 ปี
   
 กรรเชียง-25ม.ชาย-ทั่วไป  กรรเชียง-25ม.หญิง-ทั่วไป
 กรรเชียง-25ม.ชาย-14 ปี  14 ปี หญิง **ไม่มีแข่งขัน**
 กรรเชียง-25ม.ชาย-13 ปี  กรรเชียง-25ม.หญิง-13 ปี
 กรรเชียง-25ม.ชาย-12 ปี  กรรเชียง-25ม.หญิง-12 ปี
 กรรเชียง-25ม.ชาย-11 ปี  กรรเชียง-25ม.หญิง-11 ปี
 กรรเชียง-25ม.ชาย-10 ปี  กรรเชียง-25ม.หญิง-10 ปี
 กรรเชียง-25ม.ชาย-9 ปี  กรรเชียง-25ม.หญิง-9 ปี
 กรรเชียง-25ม.ชาย-8 ปี  กรรเชียง-25ม.หญิง-8 ปี
 กรรเชียง-25ม.ชาย-7 ปี  กรรเชียง-25ม.หญิง-7 ปี
 กรรเชียง-25ม.ชาย-6 ปี  กรรเชียง-25ม.หญิง-6 ปี
   
 ผีเสื้อ-25ม.ชาย-ทั่วไป  ผีเสื้อ-25ม.หญิง-ทั่วไป
 ผีเสื้อ-25ม.ชาย-14 ปี  14 ปี หญิง **ไม่มีแข่งขัน**
 ผีเสื้อ-25ม.ชาย-13 ปี  ผีเสื้อ-25ม.หญิง-13 ปี
 ผีเสื้อ-25ม.ชาย-12 ปี   ผีเสื้อ-25ม.หญิง-12 ปี
 ผีเสื้อ-25ม.ชาย-11 ปี   ผีเสื้อ-25ม.หญิง-11 ปี
 ผีเสื้อ-25ม.ชาย-10 ปี   ผีเสื้อ-25ม.หญิง-10 ปี
 ผีเสื้อ-25ม.ชาย-9 ปี   ผีเสื้อ-25ม.หญิง-9 ปี
 ผีเสื้อ-25ม.ชาย-8 ปี   ผีเสื้อ-25ม.หญิง-8 ปี
 ผีเสื้อ-25ม.ชาย-7 ปี   ผีเสื้อ-25ม.หญิง-7 ปี
 ผีเสื้อ-25ม.ชาย-6 ปี   ผีเสื้อ-25ม.หญิง-6 ปี
   
กบ-25ม.ชาย-ทั่วไป  กบ-25ม.หญิง-ทั่วไป
กบ-25ม.ชาย-14 ปี  14 ปี หญิง **ไม่มีแข่งขัน**
กบ-25ม.ชาย-13 ปี  กบ-25ม.หญิง-13 ปี
กบ-25ม.ชาย-12 ปี  กบ-25ม.หญิง-12 ปี
กบ-25ม.ชาย-11 ปี  กบ-25ม.หญิง-11 ปี
กบ-25ม.ชาย-10 ปี  กบ-25ม.หญิง-10 ปี
กบ-25ม.ชาย-9 ปี  กบ-25ม.หญิง-9 ปี
กบ-25ม.ชาย-8 ปี  กบ-25ม.หญิง-8 ปี
กบ-25ม.ชาย-7 ปี  กบ-25ม.หญิง-7 ปี
กบ-25ม.ชาย-6 ปี  กบ-25ม.หญิง-6 ปี
   
 ฟรีสไตล์-25ม.ชาย-ทั่วไป  ฟรีสไตล์-25ม.หญิง-ทั่วไป
 ฟรีสไตล์-25ม.ชาย-14 ปี   14 ปี หญิง **ไม่มีแข่งขัน**
 ฟรีสไตล์-25ม.ชาย-13 ปี  ฟรีสไตล์-25ม.หญิง-13 ปี
 ฟรีสไตล์-25ม.ชาย-12 ปี  ฟรีสไตล์-25ม.หญิง-12 ปี
 ฟรีสไตล์-25ม.ชาย-11 ปี  ฟรีสไตล์-25ม.หญิง-11 ปี
 ฟรีสไตล์-25ม.ชาย-10 ปี  ฟรีสไตล์-25ม.หญิง-10 ปี
 ฟรีสไตล์-25ม.ชาย-9 ปี  ฟรีสไตล์-25ม.หญิง-9 ปี
 ฟรีสไตล์-25ม.ชาย-8 ปี  ฟรีสไตล์-25ม.หญิง-8 ปี
 ฟรีสไตล์-25ม.ชาย-7 ปี  ฟรีสไตล์-25ม.หญิง-7 ปี
 ฟรีสไตล์-25ม.ชาย-6 ปี  ฟรีสไตล์-25ม.หญิง-6 ปี