แสดงลำดับที่นักกีฬา ปี 2562

จำนวนผู้เข้าชม  :   5617

คลิกชื่อรายการเพื่อดู แสดงสถิตินักกีฬา ปี 2562

วันที่  รายการ 
27 มกราคม 2562 Swimming Challenge รร.ยุวทูตศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2562 Swimfanclub Championship สระบางจาก
31 มีนาคม 2562  Bangkok Swimming Contest สระบางจาก
28 เมษายน 2562  Premio Town Swimming บ้านบึง จ.ชลบุรี
16 มิถุายน 2562  ยุวทูตศึกษา สวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ
7 กรกฎาคม 2562

เนื่องจากหลังการแข่งขัน ดาต้าเบสในระบบมีปัญหา ทำให้ไม่สามารถส่งไฟล์ข้อมูลสถิตินักกีฬาขึ้นเวปไซต์ได้  แต่ข้อมูลในใบประกาศนียบัตร จะเป็นข้อมูลตามจริง เพราะได้ save ใส่แฟลชไดฟ์แล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

21 กรกฎาคม 2562 ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการ
27 กรกฎาคม 2562  เทศบาลหันคา สวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ 
4 สิงหาคม 2562 Mom and Me Family Game
10-11 สค.2562  King College Swimming Cup ครั้งที่ 1 
17-18 สค.2562 กีฬานักเรียนนักศึกษา จ.ชลบุรี ( รวมทุกรายการ )
8 กย.62  Swimfanclub Contest