คะแนนรวมบุคคล ปี 2562

จำนวนผู้เข้าชม  :   5181

คลิกชื่อรายการเพื่อดู คะแนนรวมบุคคล ปี 2562

วันที่  รายการ 
27 มกราคม 2562 Swimming Challenge รร.ยุวทูตศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2562 Swimfanclub Championship สระบางจาก
31 มีนาคม 2562 Bangkok Swimming Contest สระบางจาก
28 เมษายน 2562 Premio Town Swimming บ้านบึง จ.ชลบุรี
16 มิถุนายน 2562 ยุวทูตศึกษา สวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ 
7 กรกฎาคม 2562 6ปีชาย  7ปีชาย  8ปีชาย 9ปีชาย  10 ปีชาย
  11ปีชาย  12ปีชาย   13ปีชาย   14ปีชาย   ทั่วไปชาย
  6ปีหญิง   7ปีหญิง   8ปีหญิง   9ปีหญิง   10ปีหญิง 
  11ปีหญิง   12ปีหญิง  13ปีหญิง   ทั่วไปหญิง
27 กรกฎาคม 2562 เทศบาลหันคา สวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ
4 สิงหาคม 2562 Mom and Me Family Game
10-11 สิงหาคม 2562  King College Swimming Cup ครั้งที่ 1
17-18 สิงหาคม 2562  กีฬานักเรียนนักศึกษา จ.ชลบุรี
8 กันยายน 2562 Swimfanclub Contest
27 ตุลาคม 2562   King of Dragon-คะแนนรวมบุคคลชาย   คะแนนรวมบุคคลหญิง
17 พฤศจิกายน 2562  Bangkok Swimming Contest 2/2019