โครงการจัดหาทุนสร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร

จำนวนผู้เข้าชม  :   47

โครงการจัดหาทุนสร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร

การให้การศึกษาคือการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้

ี2563

ปี2562-

ปี2561-

ปี2560-รร.บ้านมอโกทะ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ปี2559-รร.คะเนจือ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ปี2558-รร.บ้านราชา ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ปี2557-รร.บ้านมอคี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ปี2556-

ปี2555-รร.บ้านสงินใต้ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ปี2554-รร.ซอแอะ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ปี2553-

ปี2552-รร.โอโลคีบน อ.อมก่อย จ.เชียงใหม่

ปี2551-รร.โขทะ อ.อุ้งผาง จ.ตาก

ปี2550-รร.ไตรธารวิทยา จ.น่าน

ปี2549-รร.ห้วยมะน้ำ จ.แม่ฮ่องสอน