โครงการจำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย - ปี 2557

จำนวนผู้เข้าชม  :   244

โครงการจำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย - ปี 2557

 

โครงการจัดสร้างอาคารเรียนและห้องสุขา รวมสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านมอคี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กำหนดส่งมอบอาคารเรียนวันที่ 5-10 ธันวาคม 2557

 


เริ่มสร้างฐานรากของโรงเรียน


อาคารไม้ เราก็ต้องซื้อไม้นะคะ ไม่ไปตัดมาเฉยๆนะคะ


ความคืบหน้าของการสร้างอาคารเรียน


ความสดใสน่ารักของเด็กๆ