21 กรกฎาคม 2562 โครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม  :   4558

**เฉพาะนักกีฬาที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน สถานศึกษา หรือที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น**

*นำรูปถ่าย+สำเนาทะเบียนบ้าน+ใบเกิด มาในวันแข่งขัน

*แข่งขันฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย  ณ สระว่ายน้ำภูติอนันต์ 1

อายุ 7-8 ปี /9-10 ปี แข่งเฉพาะระยะทาง 50 เมตรเท่านั้น

อายุ 11 ปี ขึ้นไปแข่งขันเฉพาะระยะทาง 100 เมตรเท่านั้น

**ทางสมาคมกีฬาจังหวัดแจ้งเลื่อนวันแข่งขันเป็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2562**

**หากมีข้อสงสัยโปรดโทรหา ครูโย่ง 094-452-5591

ส่งรายการแก้ไขชื่อ-นามสกุล เพศและ ว.ด.ป.เกิด ภายในวันที่ 14 กค.62

ที่อีเมล swimfanclubthai@gmail.com 

 ตรวจรายชื่อนักกีฬาครั้งที่2-คลิกที่นี่

ระบบไม่รองรับไอโฟน โปรดตรวจในระบบแอนดรอยด์และบนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

  รายชื่อทีมที่ยืนยันการแข่งขัน 21 กค.62 ชาย หญิง
1 Chat Swimming   6
2 เซนต์ราฟาแอล-1 5  
3 เซนต์ราฟาแอล-2 1  
4 เทศบาลวัดทรงธรรม   1
5 บ้านคลองหลวง 2  
6 บูรณะศึกษา   1
7 แพรกษาวิเทศศึกษา 1  
8 มัธยมวัดด่านสำโรง 1  
9 ยินดีวิทย์ 6  2
10 เยาวชน สก.ทร 14 14
11 เยาวชนราชนาวีรร.นายเรือ 6 7
12 ราชประชาสมาศัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 1  
13 ราชประชาสมาสัย ฯ 1  
14 รุ่งเรืองวิทยา  10 5
15 สาธิตบางนา 9 7
16 สาธิตม.ราชภัฏธนบุรีฯ 2  
17 สารสาสน์สุวรรณภูมิ 1  
18 สิริรัตนาธร 1  
19 สุขเจริญผล 5  
20 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 3  
21 อาษาวิทยา   1
22 จินดาพงศ์    1