21 กรกฎาคม 2562 โครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม  :   4999

**เฉพาะนักกีฬาที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน สถานศึกษา หรือที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น**

*นำรูปถ่าย+สำเนาทะเบียนบ้าน+ใบเกิด มาในวันแข่งขัน

*แข่งขันฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย  ณ สระว่ายน้ำภูติอนันต์ 1

อายุ 7-8 ปี /9-10 ปี แข่งเฉพาะระยะทาง 50 เมตรเท่านั้น

อายุ 11 ปี ขึ้นไปแข่งขันเฉพาะระยะทาง 100 เมตรเท่านั้น

**หากมีข้อสงสัยโปรดโทรหา ครูโย่ง 094-452-5591