2 มิถุนายน 2562 โครงการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม  :   1625

**เฉพาะนักกีฬาที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน สถานศึกษา หรือที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น**

**นำรูปถ่าย+สำเนาทะเบียนบ้าน+ใบเกิด มาในวันแข่งขัน**  **แข่งขันฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย  ณ สระว่ายน้ำภูติอนันต์ 1**

คุณสมบัตินักกีฬา โทรหา ครูโย่ง 094-452-5591

ส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 8-24  พฤษภาคม 2562 ที่อีเมล swimfanclubthai@gmail.com 

ทีมที่ส่งแข่งขัน**ตรวจรายชื่อนักกีฬาในวันจันทร์ที่ 27 พค.62

อายุ 7-8 ปี /9-10 ปี แข่งเฉพาะระยะทาง 50 เมตรเท่านั้น

อายุ 11 ปี ขึ้นไปแข่งขันเฉพาะระยะทาง 100 เมตรเท่านั้น

ตารางการแข่งขัน

  รายชื่อทีม ชาย หญิง รวม ตรวจรายชื่อนักกีฬา
1 Best 3 1 4 คลิกที่นี่
2 Chat Swimming   5 5  
3 RSSC 3 4 7  
4 กรุงเทพคริสเตียน 2   2  
5 เซนต์ราฟาแอล 4   4  
6 เทศบาลวัดทรงธรรม   1 1  
7 ธนาวาริน 3   3  
8 นานาชาติไทย-สิงค์โปร์ 1   1  
9 แพรกษาวิเทศศึกษา 1    1  
10 มัธยมวัดด่านสำโรง 1   1  
11 ยินดีวิทย์ 6 3 9  
12 เยาวชน สก.ทร 13 12 25  
13 เยาวชนราชนาวีรร.นายเรือ 6 8 14  
14 ราชนาวีบางนา-1   2 2  
15 ราชนาวีบางนา-2 7 6 13  
16 รุ่งเรืองวิทยา  10 5 15  
17 สาธิตบางนา 7 7 14  
18 สาธิตม.ราชภัฏธนบุรีฯ 2   2  
19 สารสาสน์สุวรรณภูมิ 1   1  
20 สุขเจริญผล   1 1  
21 อาษาวิทยา   1 1  
 22  ลาซาล    4  4  
 23  บูรณะศึกษา    1 1  
   **ปิดรับสมัครแล้ว**        
  รวม 70 61 131