10-11 สิงหาคม 2562 King 's College Swimming Cup ครั้งที่ 1