27 ตุลาคม 2562 King of Dragon สระ 50 ม.

จำนวนผู้เข้าชม  :   6545

ใบสมัครกลุ่ม OPEN ตัวย่อ B

ใบสมัครกลุ่ม EXTRA ตัวย่อ E

ใบสมัครทีมผลัด ตัวย่อ A

แจกเสื้อลายมังกร 100 ตัวแรกสำหรับทีมที่สมัครและชำระเงินก่อน 20 กันยายน 2562 

โปรดชำระเงินให้ตรงบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ในระเบียบการ

 **รับสมัครถึงวันที่ 15 ตค.นี้เท่านั้น**

  ทีมที่ได้เสื้อ วัน-เวลาที่ชำระเงิน นักกีฬา
1 PD Swim 13 กย.62 เวลา 13.45 1
2 SPC Swim 20 กย.62 เวลา 9.38 1
3 ถนอมพิศวิทยา-1 16 กย.62 เวลา 8.39 4
4 ถนอมพิศวิทยา-2+3 19 กย.+20 กย.62 13
5 ทานตะวันไตรภาษา 14 กย.62 เวลา 7.29 2
6 เทพกาญจนา 20 กย.62 เวลา 11.44 9
7 เบญจรงค์ 19 กย.62 เวลา 11.58 9
8 ภาษานุสสรณ์บางแค 15 กย.62 เวลา 19.57 10
9 ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 20 กย.62 เวลา 11.24 31
10 มัธยมประชานิเวศน์ 19 กย.62 เวลา 16.47 1
11 ราชวินิต 19 กย.62 เวลา 13.50 1
12 ศุภลักษณ์-ด่านช้าง 12 กย.62 เวลา 8.57 2
13 ศูนย์กีฬาฯ 20 กย.62 เวลา 10..03 4
14 เสริมมิตรวิทยา 4 กย.62 เวลา 22.49 1
15 จินดาพงศ์-พรวรินทร์ 20 กย.62 เวลา 22.04 1
16 อัสสัมชัญศรีราชา-1 19 กย.62 เวลา 8.22 1
17 อัสสัมชัญศรีราชา-2 20 กย.62 เวลา 11.32 8
    รวม 100

 

  ทีมที่ไม่ได้เสื้อ วัน-เวลาที่ชำระเงิน นักกีฬา
1 Hyper Shark 30 กย.62 เวลา 18.52 1
2 Jack Swimming+เต็นท์1 หลัง 11 ตค.62 เวลา 21.25 19
3 JT Swim 25 กย.62 เวลา  14.45 3
4 RSSC 27 กย.62 เวลา 11.54 1
5 S 11 Swimming 30กย.62 เวลา 11.54 1
6 Shark Knight 29 กย.62 เวลา 20.51 6
7 Thai-Japanese 24 กย.62 เวลา 11.52 38
8 Vision Swimming 1 ตค.62 เวลา 0.11 3
9 คุ้มเจ้าตาก 15 ตค.62 เวลา 21.12 2
10 จอมพลชนะโชติ 15 ตค.62 เวลา 18.07 4
11 จารุวัฒนานุกูล 30 กย.62 เวลา 20.45 1
12 จินดาพงศ์-2-ณัฐฐา 27 กย.62 เวลา 9.33 1
13 จินดาศึกษา 17 ตค.62 เวลา 11.34  6
14 ช่างอากาศอำรุง 26 กย.62 เวลา 9.38 2
15 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 26 กย.62 เวลา  14.00 1
16 ดอนเมืองทหารอากาศอำรุง 15 ตค.62 เวลา 17.02 1
17 ถนอมพิศวิทยา-4 10 ตค.62 เวลา 10.53 2
18 ธนาวารินสมุทรปราการ 1 ตค.62 เวลา 16.34 3
19 เบญจรงค์-2 10 ตค.62 เวลา 12.46 4
20 พระแม่สกลสงเคราะห์ 30 กย.62 เวลา 14.29 1
21 พระหฤทัยคอนแวนซ์ 30 กย.62 เวลา 17.49 1
22 พีบี คอร์เนอร์ส 15 ตค.62 เวลา 19.11 1
23 ยินดีวิทย์-1 1 ตค.62 เวลา 11.58 5
24 ยินดีวิทย์-2 11 ตค.62 เวลา 9.23 2
25 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ตค.62 +2 ตค.62 1
26 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ 10 ตค.62 เวลา 2015 6
27 ราชวินิต-1 27 กย.62 เวลา 12.41 11
28 ราชวินิต-2-ศรุดา 30 กย.62 เวลา 21.41 1
29 ว่ายน้ำนนทบุรี 24 กย.62 เวลา 15.08 1
30 สาธิตจุฬา-มัธยม 3 ตค.62 เวลา 15.08 1
31 สาธิตบางนา 14 ตค.62 เวลา 10.53 1
32 สารสาสน์พิทยา 30 กย.62 เวลา 20.43 2
33 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 15 ตค.62 เวลา 13.21 1
34 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 15 ตค.62 เวลา 12.19 1
35  ศูนย์เยาวชนบางกะปิ 18 ตค.62 เวลา 13.16  14
36 สระว่ายน้ำบ้านกล้วย 17 ตค.62+19 ตค.62  25