17 พฤศจิกายน 2562 Bangkok Swimming Contest 2/2019

จำนวนผู้เข้าชม  :   5118

 โปรดชำระเงินให้ตรงบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ในระเบียบการ

  ทีมที่จองเต็นท์แบบชำระเงินเอง วัน-เวลาที่ชำระเงิน  
1 Aqua Academy 10 ตค.62 เวลา 13.42 ครึ่งหลัง
2 SAT Swim-กกท 17 ตค.62 เวลา 14.50 1 หลัง
3 ครูมุ่ย Swimming 19 ตค.62 เวลา 9.12 1 หลัง
4 ยินดีวิทย์-1 17 กย.62 เวลา 10.24 ครึ่งหลัง
5 ยินดีวิทย์-2 4 พย.62 เวลา 12.04 ครึ่งหลัง
6 Aqua Kids-ครูกันต์ 9 พย.62 เวลา 15.34 1 หลัง

รายชื่อทีมที่สมัคร**รับสมัครถึง 10 พย.62** ผลัดผสม สามารถรวมเพศชายและหญิง หรือ เพศเดียวกันทั้งทีมได้ค่ะ

*ให้ทุกทีมตรวจสอบรายชื่อและท่าแข่งขัน หากพบข้อผิดพลาดขอให้แจ้งแก้ไขทางอีเมลเท่านั้น*

  ทีมที่สมัคร วัน-เวลาที่ชำระเงิน นักกีฬา
1 Aqua Academy 10 ตค.62 เวลา 13.42 8
2 Aqua Kids-1 7 ตค.62 เวลา 15.09 9
3 Aqua Kids-2 22 ตค.62 เวลา 8.49 2
4 Brain Swim Team 1 พย.62 เวลา 19.22 11
5 BS Sport 6 พย.62 เวลา 113.03 3
6 Chat Swimmin 4 พย.62 เวลา 12.44 4
7 Family Park-ชลบุรี 4 พย.62 เวลา 16.31 1
8 Kid Academy 4 พย.62 เวลา 11.20 1
9 LP Swim  9 พย.62 เวลา 7.25 1
10 PB Conner 4 พย.62 เวลา 11.41 1
11 SAT Swim-กกท-1 17 ตค.62 +29 ตค.62 30
12 SAT Swim-กกท-2 29 ตค.62 เวลา 21.11 1
13 Shark Knight 3 พย.62 เวลา 18.50 4
14 T Shark-1 25 ตค.62 เวลา 17.08 4
15 T Shark-2 5 พย.62 เวลา 16.40 1
16 vision swimming-1 21 กย.62 เวลา 16.34 2
17 ครูมุ่ย Swimming-1 19 ตค.62 +29 ตค 14
18 ครูมุ่ย Swimming-2 29 ตค.62 เวลา 12.16 1
19 จอมพลชนะโชติ 31 ตค.62 เวลา 19.22 10
20 จินดาพงศ์ 6 พย.62 เวลา 17.26 2
21 ชลประทานวิทยา+อัสสัมชัญธนบุรี 2 ตค.62 เวลา 19.47 2
22 ดรุณรัตน์ 31 ตค.62 เวลา 9.47 10
23 ทองภัชร 10 ตค.62 เวลา 13.49 1
24 เทศบาลวัดทรงธรรม 29 กย.62 เวลา 18.00 1
25 เปรมฤทัย 17 ตค.62 เวลา 8.50 1
26 มัธยมประชานิเวศน์ 11 ตค.62เวลา 10.43 1
27 ยินดีวิทย์-1 17 กย.62 เวลา 10.24 5
28 ยินดีวิทย์-2 28 ตค.62 +3 พย.62 6
29 ยินดีวิทย์-3 5 พย.62 เวลา 10.27 2
30 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 24 ตค.62 เวลา 14.44 1
31 เลิศหล้ากาญจนาภิเษก 20 กย.62 เวลา 9.31 20
32 ว่ายน้ำเมืองพัทยา 11 ตค.62 เวลา 14.36 1
33 วาสุเทวี 11 ตค.62 เวลา 19.32 1
34 ศึกษาสรรค์-1 23 ตค.62 เวลา 11.57 2
35 ศึกษาสรรค์-2 4 พย.62 เวลา 12.53 3
36 ศูนย์เยาวชนบางกะปิ 8 พย.62 เวลา 16.13  7
37 สองภาษาระยอง-1 4 พย.62 เวลา 10.57 1
38 สองภาษาระยอง-2 7 พย.62 เวลา 11.32 1
39 สองภาษาลาดพร้าว 6 พย.62 เวลา 10.12 1
40 สาธิตบางนา-1 29 ตค.62 เวลา 8.49 3
41 สาธิตบางนา-2 4 พย.62 เวลา 14.27 1
42 สาธิตรามคำแหง 21 ตค.62 เวลา 13.57 10
43 สารสาสน์สุวรรณภูมิ 3 พย.62 เวลา 11.24 1
43 เสริมมิตรวิทยา 2 ตค.62 เวลา 12.47 1
44 อนุบาลปาณยา 26 ตค.62 เวลา 7.19 1
45 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 10 ตค.62 เวลา 9.36 1
46 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 6 พย.62 เวลา 9.35 2
47 อาษาวิทยา 29 กย.62 เวลา 18.34 1
48 อำนวยศิลป์ ธนบุรี 6 ตค.62 เวลา 10.33 1
49  ธนาวาริน 10 พย.62 เวลา 7.17  10
50 วิสุทธารมณ์ 10 พย.62 เวลา 11.22 1
51 รุ่งเรืองวิทยา 10 พย.62 เวลา 16.56  14