10 พฤศจิกายน 2562 Bangkok Swimming Contest 2/2019

จำนวนผู้เข้าชม  :   1943

 โปรดชำระเงินให้ตรงบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ในระเบียบการ

  ทีมที่จองเต็นท์แบบชำระเงินเอง    
1 Aqua Academy 10 ตค.62 เวลา 13.42 ครึ่งหลัง
2 SAT Swim-กกท 17 ตค.62 เวลา 14.50 1 หลัง
3 ยินดีวิทย์ 17 กย.62 เวลา 10.24 ครึ่งหลัง
4 ครูมุ่ย Swimming 19 ตค.62 เวลา 9.12 1 หลัง

รายชื่อทีมที่สมัคร**รับสมัครถึง 28 ตค.62**

1 Aqua Academy 10 ตค.62 เวลา 13.42 8
2 Aqua Kids 7 ตค.62 เวลา 15.09 9
3 Brain Swim Team   15
4 SAT Swim-กกท 17 ตค.62 เวลา 14.50 30
5 vision swimming-1 21 กย.62 เวลา 16.34 2
6 vision swimming-2 10 ตค.62 เวลา 18.39 3
7 ครูมุ่ย Swimming 19 ตค.62 เวลา 9.12  14
8 ชลประทานวิทยา+อัสสัมชัญธนบุรี 2 ตค.62 เวลา 19.47 2
9 ทองภัชร 10 ตค.62 เวลา 13.49 1
10 เทศบาลวัดทรงธรรม 29 กย.62 เวลา 18.00 1
11 ธนาวาริน   27
12 เปรมฤทัย 17 ตค.62 เวลา 8.50 1
13 มัธยมประชานิเวศน์ 11 ตค.62เวลา 10.43 1
14 ยินดีวิทย์ 17 กย.62 เวลา 10.24 5
15 ราชวินิต  17 ตค.62 เวลา 10.29 1
16 เลิศหล้ากาญจนาภิเษก 20 กย.62 เวลา 9.31 20
17 ว่ายน้ำเมืองพัทยา 11 ตค.62 เวลา 14.36 1
18 วาสุเทวี 11 ตค.62 เวลา 19.32 1
19 เสริมมิตรวิทยา 2 ตค.62 เวลา 12.47 1
20 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 10 ตค.62 เวลา 9.36 1
21 อาษาวิทยา 29 กย.62 เวลา 18.34 1
22 อำนวยศิลป์ ธนบุรี 6 ตค.62 เวลา 10.33 1