แบบฟอร์มอัพเดทรายชื่อนักกีฬา

จำนวนผู้เข้าชม  :   1643

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลทีมและรายชื่อนักกีฬา คลิกที่นี่

 ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำในทีมชุดปัจจุบันและส่งอีเมลกลับมาที่

 อีเมล1.swimmerthailand2019@gmail.com

หรือ  2. swimfanclubthai@gmail.com

 ทีมที่ส่งรายชือนักกีฬาอัพเดทแล้ว 45 ทีม 

  ทีมที่ส่งรายชื่อนักกีฬาอัพเดทแล้ว ชื่อทีมภาษาอังกฤษ ตัวย่อ-E ตัวย่อ-T
1 4 Strokes Swim Club 4 Strokes Swim Club 4S 4S
2 AQUA Academy AQUA Academy AQUA อคว
3 AquaKid Swimming AquaKid Swimming AKS อคส
4 Chu swim Chu swim CHU ชสว
5 Hericane Hericane HRC ฮรค
6 Jack Swimming Club Jack Swimming Club JSC จสค
7 JT Swim JT Swim JTS จทส
8 PD SWIM PD SWIM PDS PDS
9 Shark Night Shark Night SHK ชคน
10 ครูมุ่ย Swimming KruMui swimming KMS คมส
11 จุดประกายทีม JUTPRAGAAI TEAM JPG จปก
12 เฉลิมพระเกียรติ บางมด Chaloemphrakiat Sport Center CSC ศกฉ
13 ชลลดา รามอินทรา สวิมมิ่ง Chonlada Ramintra Swimming CRS ชรส
14 ชาละวันพิจิตร Chalawan Swimming Team CWS ชวส
15 ถนอมพิศวิทยา Thanormpitvittaya  TPV ถพว
16 เทศบาลตำบลหนองแค NONGKHAE SWIMMING CLUB NKS ทหค
17 เทศบาลวัดทรงธรรม WATSONGTHAM MUNICIPALITY  WMS ททธ
18 ธนาวาริน Thanawarin TWR ธวร
19 พรีมิโอทาวน์  บ้านบึง PREMIO TOWN BANBUENG PMO พมอ
20 พลงช้างเผือก-ระยอง PLONG CHANG PHUAK PCP พชผ
21 ภปร.ราชวิทยาลัย KING'S COLLEGE KCL ภปร
22 ภาษานุสรณ์บางแค PASANUSORNBANGKAE PSB ภนส
23 มรภ.สวนสุนนันทา Sunandha Rajabhat University SSRU สสท
24 ยินดีวิทย์ YINDEEWIT YDW ยดว
25 เยาวชนทวีวัฒนา Taweewattana Youth Center  TYCSC ศทว 
26 เยาวชนราชนาวีโรงเรียนนายเรือ YOUTH ROYAL THAI NAVY ACADEMY YRTNA ยนร
27 เยาวชนราชบุรี YOUTH RATCHABURI SWIMMING CLUB YRB  ยรบ
28 รุ่งเรืองวิทยา Rungruang Swim Club RSC รรว
29 เล็กโกเมศ Lekkomes LKM ลกม
30 เลิศหล้ากาญจนาภิเษก  LertLah School Kanchanapisek Road LLK ลลก
31 ว่ายน้ำบางบัวทอง นนทบุรี BANGBUATHONG SWIMMING TEAM BBT. บบท
32 ว่ายน้ำบ้านบึง Banbungswimming BBS ววบ
33 ว่ายน้ำเมืองพัทยา PATTAYA SWIMMING CLUB PTYSC วพย
34 ศิรินุสรณ์วิทยา sirinusornswimming ศรส SRN
35 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง Supaluck SLD ศลด
36 สระแก้วสวิมมิ่ง Sakeao Swimming  SKS สกส
37 สองภาษาลาดพร้าว LADPRAOBILINGUAL SWIMMING CLUB LBSC สภล
38 สายอักษร SAIAKSORN SWIM TEAM SAS สยอ
39 สารสาสน์พิทยา Sarasas Pittaya School SSP สสพ
40 แสงไทยสวิม Sangthai swim STS สทส
41 อนุบาลเทศบาล 3 สิงห์บุรี Anuban Tb3 Singburi ATS อทส
42 อัสสัมชัญระยอง Assumption College Rayong ASRY อสร
43 อัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha ACSC อสศ
44 อัสสัมชัญสมุทรปราการ Assumption College Samutprakarn ACSP อสป
45 อาษาวิทยา ASAWITTAYA  SCHOOL ASA อษว