30 สิงหาคม 2563 สระบางจาก

จำนวนผู้เข้าชม  :   714

ข้อตกลง 1-10 คลิก

ใบลงชื่อยินยอมเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

ใบสมัคร คลิก

ระเบียบการ คลิก

ทีมใดที่สนใจสมัครแข่งขันวันที่ 30 สค.63 รบกวนส่งทั้งใบสมัครและใบเซ็นต์ยินยอมเข้าร่วมการแข่งขันมาทางอีเมล

หากมีการปลดล็อคผ่อนคลายให้มีผู้ชมได้  ทางเราจะเพิ่มการจัดรุ่นอายุ 6-8 ปี ทั้งนี้รอฟังข่าวตามมติ ครม.ค่ะ

รายชื่อทีมี่สมัครแข่งขัน

1.MS Swimming

2.สายอักษร