20 กันยายน 2563 Bangkok Swimming Part2

จำนวนผู้เข้าชม  :   2089

*ป้ายคล้องคอเพื่อขึ้นชมการแข่งขันบนสระน้ำ แจก 50%ของจำนวนนักกีฬาที่สมัคร

*จะเปลี่ยนแบบทุกครั้ง และไม่สามารถนำป้ายงานที่แล้วกลับมาใช้อีก

ข้อตกลงก่อนสมัครแข่งขัน คลิก

ใบเซ็นต์ยินยอมเข้าร่วมการแข่งขัน **ต้องส่งทุกทีม**

ระเบียบการ****แจกหมวก 200 ใบ ตามลำดับการชำระเงิน** 

ใบสมัคร

ตารางการแข่งขัน

 

รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน 

  ทีมที่สมัครแข่งขัน วัน-เวลาที่ชำระเงิน
1 BlitZ  
2 Interkid 11 กย.63 เวลา 12.32
3 Jack Swimming 9 กย.63 เวลา 21.15
4 Jack Swimming-เพิ่ม 15 กย.63 เวลา 20.01
5 K Sport 8 กย.63 เวลา 14.22
6 PB Corner 14 กย.63 เวลา 11.08
7 Rssc 3 กย.63 เวลา 16.33
9 Sat Swimming-ครูบอย 9 กย.63 เวลา 15.42
10 Sat Swimming-ครูเล็ก 9 กย.63 เวลา 15.08
11 Sat swim-ครูจอนห์ 18 กย.63 เวลา 19.12 
12 Vision swimming 15 กย.63 เวลา 19.20
13 กวงฮั้วระยอง 12 กย.63 เวลา 20.06
14 ครูตุ๊ย Swimming 3 กย.63 เวลา 10.48
15 เซนต์ราฟาแอล 10 กย.63 เวลา 15.34
16 ไซเอ่นพัทยา 10 กย.63 เวลา 12.09
17 ดรุณวิทย์ศึกษา 9 กย.63 เวลา 19.59
18 ทวีวัฒนา 10 กย.63 / 14 กย.63
19 เทพสัมฤทธิ์ 15 กย.63 เวลา 14.15
20 เบญจรงค์ 3 กย.63 เวลา 21.00
21 เบญจรงค์-เพิ่มเติม 14 กย.63 เวลา 10.48
22 พรีมิโอทาวน์บ้านบึง 11 กย.63 เวลา 14.58
23 พรีมิโอทาวน์-เพิ่ม 15 กย.63 เวลา 19.33
24 ยินดีวิทย์ 10 กย.63 เวลา 17.54
25 รุ่งเรืองวิทยา 9 กย.63 เวลา 20.11
26 วัฒนาวิทยาลัย 8 กย.63 เวลา 20.10
27 วัฒนาวิทยาลัย-เพิ่ม 16 กย.63 เวลา 10.08
28 ศุภวรรณ 10 กย.63 เวลา 22.20
29 สระแก้วสวิมมิ่ง 8 กย.63 เวลา 11.18

 

ทีมที่จองเต็นท์แบบชำระเงินเอง

1 ครูตุ๊ย Swimming 3 กย.63 เวลา 10.48 ครึ่งหลัง
2 เบญจรงค์ 8 กย.63 เวลา 21.19 1 หลัง 
3 วัฒนาวิทยาลัย 9 กย.63 เวลา 10.23 2 หลัง
4 Jack swimmming 9 กย.63 เวลา 21.15 1 หลัง
5 รุ่งเรืองวิทยา 9 กย.63 เวลา 20.11 2 หลัง
6 ยินดีวิทย์ 10 กย.63 เวลา 17.56  1 หลัง
7 ศุภวรรณ 11 กย.63 เวลา 10.33 1 หลัง
8 สระแก้วสวิมมิ่ง 15 กย.63 เวลา 21.33 ครึ่งหลัง