ตามมติ ครม.งดการรวมกลุ่มคนในสนามกีฬา 50 คนขึ้นไป 

จึงต้องเลื่อนการแข่งขันทุกแมตซ์ออกไปจนกว่าเหตุการณ์จะดีขึ้น

ซึ่งถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ เหตุการณ์น่าจะดีขึ้น

และอาจจะเริ่มจัดการแข่งขันได้ประมาณเดือนมิถุนายน หรือ กรกฎาคม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ