ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 2 ให้จัดการแข่งขันได้แต่ห้ามมีผู้ชม

จัดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ สระบางจาก

*เปิดรับสมัครตั้งแต่รุ่นอายุ 6 ปี-รุ่นทั่วไป*