ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จากการระบาดของไวรัสโควิท-19 รอบที่ 2

 ให้ปิดสนามออกกำลังกาย และสนามแข่งขันกีฬาทุกประเภท 

ให้เลื่อนการแข่งขันกีฬาทุกชนิด  จึงเรียนมาเพื่อทราบ