27 ตุลาคม 2562 แมตซ์ King of Dragon สระ 50 ม. (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 ตค.62 )

*โปรดตรวจรายชื่อนักกีฬา เพศและกลุ่ม แจ้งแก้ไขทางอีเมลเท่านั้น*

รายการแข่งขันเดือนตุลาคม-ธันวาคม เปิดรับสมัครทุกแมตซ์แล้วค่ะ