8 กันยายน 2562 ณ สระว่ายน้ำกระทรวงกลาโหม

แจกหมวก 200 ใบ แรก สำหรับนักกีฬาที่สมัครและชำระเงินก่อน 25 สิงหาคม 2562