ตามมติ ครม.คลายล็อคระยะที่ 4 ให้จัดการแข่งขันได้แต่ห้ามมีผู้ชม

D-Day วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ สระบางจาก

กรุณาอ่านระเบียบและข้อตกลงก่อนสมัคร รับ 400 คนเท่านั้น 

ระเบียบการออนไลน์แล้ว*