วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 สวนน้ำเวสท์ วันเดอร์ กาญจนบุรี*เปิดรับสมัครแล้ว

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ร่มไม้สปอร์ตคลับ อ.แกลง จ.ระยอง 

*ป้ายคล้องคอเพื่อขึ้นชมการแข่งขันบนสระน้ำ แจก 50%ของจำนวนนักกีฬาที่สมัคร จะเปลี่ยนแบบทุกครั้ง และไม่สามารถนำป้ายงานที่แล้วกลับมาใช้อีก**

ระเบียบการแมตซ์อื่นๆ จะทยอยลงที่เวปไซต์ให้คอยติดตามเปิดดูนะคะ